Strojní technikaStrojní technika

Strojní technika je velmi široký pojem a může zahrnovat téměř jakékoliv myslitelné strojní vybavení. Setkáváme se s ní v průmyslových odvětvích, zemědělství, lesnictví, stavebnictví a dalších oborech.

Česká i zahraniční strojní technika

Česká republika má dlouhou tradici ve strojírenském průmyslu. Díky tomu mohou domácí firmy využívat kvalitní českou strojní techniku. K typickému výrobku patří například traktory. Strojní technika pocházející z dílen zahraničních výrobců je u nás také využívána. Obvykle se jedná o speciální zařízení, jehož výroba často pohléhá patentovaným postupům.

Stavebnictví

Stavebnictví se bez strojní techniky nemůže obejít. Zde je velmi důležitá kvalita použitých materiálů a správně navržená konstrukce. Do této oblasti patří například jeřáby, vrtáky, rypadla, manipulátory a další vybavení. Díky těmto strojům je možné budovat rychleji v náročnějších podmínkách a především bez fyzické námahy.

Zemědělství

Zemědělství je oblastí, kde se pravděpodobně neočekává tak bouřlivý rozvoj používané techniky. To je ovšem mylný dojem, protože i zemědělské stroje se inovují. Mnoho zemědělců sice používá desítky let staré klasické traktory, jiní však využívají například důmyslných česačů, které sklidí úrodu šetrně a rychle. Další fází je třízení a mytí úrody a následně její zpracování. Díky moderním technologiím lze tento proces udělat rychle, spolehlivě a bez znehodnocení suroviny. Ta si zachovává svoji vysokou hodnotu a může být kvalitní potravinou či užitkovou plodinou.

Potravinářská technika

Potravinářství patří mezi nejdůležitější průmyslová odvětví. Světová populace roste rychlým tempem, a tak je třeba zajistit dostatečné množství potravin. V prvé řadě hraje důležitou roli zemědělství, poté nastupuje role potravinářského průmyslu. Ten jednak zpracovává výstupy ze zemědělství, také ale vyrábí vlastní produkci. Rozvoj tohoto odvětví je velmi důležitý, protože úrodné půdy začíná být nedostatek. Za pomoci strojního zařízení se tak vyrábí nové potraviny 21. století. Další oblastí potravinářství, kde je strojní zařízení velmi důležité, je zabezpečování nezávadnosti a trvanlivosti potravin. Ničení choroboplodných zárodků, extrahování škodlivin a další úpravy potravin lze provádět opět pouze s příslušnými stroji.

Tradiční průmyslová odvětví

Sofistikovaná strojní technika je důležitá i pro tradiční česká odvětví. Například textilní průmysl, kožedělný průmysl či sklářství může využívat nových strojů ke zvýšení konkurenceschopnosti na českém i světovém trhu.

Strojní technika

Doporučujeme